Nhà máy Lotes Thái Bình

Dự án đầu tư Nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Khu Kinh tế Thái Bình) của Công ty TNHH Lotes Việt Nam làm Chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD.
Tại dự án này Trường Thành trong vai trò là nhà thầu cung cấp Thang máy, sau khi hoàn thành Lotes Thái Thụy sẽ là dự án sản xuất chân kết nối ram máy tính, cáp nối (cable) dùng cho máy tính và thiết bị điện tử, sản xuất linh kiện, cấu kiện kim loại dùng cho máy móc lắp ráp chân nối Ram và thiết bị đầu nối. Sản phẩm của dự án được bán cho các Tập đoàn lớn như: Itel, Samsung, Sony…
Số lượng giai đoạn 1:(09 thang máy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.