Làm việc với Đối tác Quốc tế

Nhằm không ngừng mở rộng và phát triển, Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm chào đón các cá nhân và tổ chức mong muốn hợp tác kinh doanh dịch vụ bảo vệ cùng công ty chúng tôi để mở chi nhánh hay văn phòng đại diện, liên doanh, liên kết,…

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0909.524.666 Mr. Trần Văn – Phó Tổng Giám Đốc.